Seks mer eller mindre nyttige fakta om kaffe

Hvilket land stammer kaffe fra? Og er kaffe egentlig en frukt? Her er seks faktaopplysninger om kaffe som du kan briljere med neste gang du havner i en kaffeprat.

Er kaffe bra for helsa?

Forskerne er stort sett enige om at et moderat inntak av kaffe kan ha en positiv effekt på helsa. Et moderat inntak regnes for å være omkring 500-600 mg koffein per dag, noe som tilsvarer omtrent 6-7 kopper.

Innenfor disse grensene er det påvist at kaffe kan gi økt konsentrasjon og økt fysisk utholdenhet. På den annen side kan kaffe føre til høyt kolesterol dersom den ikke filtreres.

Hvem drikker mest kaffe i verden?

Vi nordmenn er helt i verdenstoppen hva gjelder gjennomsnittlig årlig inntak av kaffe, kun bak Finland. I gjennomsnitt drikker en nordmann 9,9 kg kaffe i året. En finne drikker 12 kg, dansken drikker 8,7 kg, mens en svenske drikker 8,2 kg.

Hvor stammer kaffen fra?

Den første slurken med kaffe skal etter sigende ha blitt drukket i Etiopia for omkring 1.500 år siden. En geitebonde ved navn Kaldi la merke til at geitene hans var så fulle av energi, og oppdaget at dette skyldtes inntak av noen røde bær fra buskene i området. Bonden ble nysgjerrig og tok så disse bærene videre til en munk. Munken blandet bærene i varmt vann og konsumerte drikken. Resultatet var en oppkvikket munk full av energi, og dermed var kaffe, som den varme drikken vi kjenner i dag, et faktum.

Hvilken type kaffebønner er mest utbredt?

Vanligvis skiller vi mellom tre hovedtyper kaffe: Arabica, Robusta og Liberica. Av disse er Arabica desidert mest utbredt og står for 75-80 prosent av all kaffe i verden. Robusta har inntatt en klar andreplass, mens Liberica bare dekker omkring én prosent av det totale markedet.

Er kaffe blant verdens største handelsvarer?

Kaffe regnes for å være verdens nest største handelsvare, etter olje. Det produseres kaffe i omkring 70 ulike land, og industrien sysselsetter nærmere 100 millioner mennesker.

Er kaffe en frukt?

Kaffebønner stammer fra fruktene til kaffeplanten som er en eviggrønn tresort i tropiske og subtropiske strøk. Trærne kan bli inntil 12 meter høye, og på grenene gror det røde steinfrukter. Inne i hver av disse steinfruktene ligger det som regel to og to frø, som er det vi kaller kaffebønner. Vi kan med andre ord fint si at kaffe er en frukt, selv om det helt presist egentlig er et frø i en frukt.