ELEKTRISK SPARKESYKKEL

Her finner du spørsmål og svar om E-Way. I tilleg til at du finner videoer som viser hvordan du gjør enkle reperasjoner selv.

Electricscooter_Eway_E600MAX-FAQ.jpg

Link til reperasjonsvideoer finner du her.

GENERELT


En elektrisk sparkesykkel er akkurat som en sykkel, det vil si et kjøretøy. Alle kjøretøy trenger vedlikehold og service over tid. Nedenfor har vi oppsummert noen generelle tips.

 • Elektriske sparkesykler er designet med komponenter som er følsomme for vann og fuktighet. Våre sparkesykler tåler en viss mengde fukt og er såkalt IP godkjente. Det anbefales likevel å tørke av sykkelen etter bruk i vått vær og ikke la sykkelen stå ute i regn og fuktig vær. Hvis produktet er skadet som følge av vannskader, kan det være at garantien ikke vil gjelder.
 • Ikke plasser den elektriske scooteren utendørs uten å beskytte produktet mot regn.
 • Ikke spyl produktet med vann. Hvis den elektriske scooteren trenger rengjøring, kan man rengjøre produktet med en fuktig klut eller lett skylling.

En elektrisk sparkesykkel er ett produkt som består av en del deler og komponenter som kan være følsomme for ulike påvirkninger. Vennligst les bruksanvisning før sparkesykkelen tas i bruk.


Ikke bruk produktet uten funksjonelle bremser.


Pass på å låse og lagre den elektriske sparkesykkelen på et trygt sted. Tyveri eller hærverk forekommer ofte på denne typen produkter.


Les lover og forskrifter før produktet tas i bruk på offentlige vei.


VANLIGE SPØRSMÅL


SN FEILKODE

FEIL: Jeg får opp SN feilkode
LØSNING: Oppdater app’en. Vi vil regelmessig legge ut oppdateringer som kan fikse små feil, så sjekk regelmessig etter ny app.


Rekkevidden stemmer ikke overens med oppgitt rekkevidde.

Det er mange faktorer som påvirker rekkevidden til en elektrisk sparkesykkel. Vekt på fører, eventuell last, veistandard, helling (bakker), samt været kan påvirke rekkevidden. Jo mer motsstand jo større forbruk av batterikapasitet.


BREMSEN FUNGERER IKKE LENGER.

Bremsene slites ut når du bremser Dette medfører at du kan trenge å stramme/justere dem.. En enkel justering/stramming kan gjøres ved å stramme stålkabel som går gjennom bremse kanipel. Funker ikke dette må man få utført reparasjon av serviceverksted.


SLITTE DEKK.

Alle E-Way modellene har punkteringsfrie dekk som det ikke behøves å fylle luft i. Over tid kan man oppleve at de er utslitt og dermed bør byttes.


HASTIGHETEN STEMMER IKKE OVERENS MED OPPGITT HASTIGHET.

Det er flere faktorer som spiller inn på hastigheten. Vekt på fører, eventuell last, veistandard, helling (bakker) etc. Flere modellene fra E-way har 3 hastighetsinnstillinger. Hastigheten kan justeres i appen, Eway scooter, eller ved å dobbelklikke på knappen i displayet.


HÅNDTAKENE FLYTTER PÅ SEG (gjelder kun E-600).

Trekk til skruene som er i underkant av håndtaket


Gap i styret ved sammenleggings enheten (Gjelder kun E-600).

Hvis hele rattstammen beveger seg ved kjøring eller at man har åpning ved overgangen, kan det hende at en justering av skruene i sammenleggings enheten må gjøres.


Enheten lader ikke.

Prøv å lade enheten med en ny lader. Hvis problemet vedvarer, kan det være et problem med batteriet. Kontakt utsalgsted for ditt kjøp og de vil hjelpe deg videre.


Enheten starter ikke.

Prøv å lade enheten med en ny lader. Hvis dette ikke hjelper, vennligst kontakt utsalgsted for ditt kjøp og de vil hjelpe deg videre.


Enheten kan ikke slås av.

Kontakt utsalgsted for ditt kjøp og de vil hjelpe deg videre.


Gassen sitter fast under bruk.

Prøv å skape avstand mellom gasshendel og håndtak.


Reservedeler og tilbehør.

Reservedeler og tilbehør kan bestilles på www.wilfa.no/tilbehor/elektrisk-sparkesykkel


LOVER OG FORSKRIFTER

 

Dette gjelder:

Hvis en elektrisk sparkesykkel er raskere en 20 km/t (+/- 10%) er den ikke lenger klassifisert som elektrisk sparkesykkel, og kan dermed ikke brukes i henhold til veitrafikksloven som bruk av sykkel. Det er også andre krav vedr. størrelse og sitteanordning som må være godkjent, for at den skal gå inn under de samme trafikkreglene som en sykkel. Er hastighet eller annet ikke i tråd med det som er nevnt ovenfor, så er den ulovelig å bruke på offentlig vei.

Maks hastighet 20km/t.

Hvordan kan jeg kjøre en elektrisk sparkesykkel?

En elektrisk sparkesykkel kan kjøres på samme måte som andre sykler hvis den oppfyller kravene til å være en sykkel (se punktet ovenfor). Dette betyr at det er lov å bruke dem på fortau, i gang- og sykkelvei og i kjørebanen. I områder beregnet for gange, skal man utvise forsiktighet og holde fotgjengerhastighet.

Hvordan kontrollerer jeg hastighet?

Det er alltid du som sjåfør som er ansvarlig for å sikre at kjøretøyet du kjører oppfyller de nødvendige kravene. Skulle du kjøre en elektrisk sparkesykkel med høyere hastighet enn lovlig hastighet på 20 km/t, er den elektriske sparkesykkelen ikke lenger klassifisert som en sykkel, og er da ulovlig å bruke hvis du ikke har riktig tillatelse til kjøretøyet. Du kan sjekke hastigheten i displayet på sparkesykkelen eller i appen som du kan koble opp.

Utstyr som kreves for en elektrisk sparkesykkel.

 • Elektriske sparkesykler skal ha bremser og en ringeklokke (det er ingen krav til hvordan det skal se ut eller høres).
 • Hvis du kjører i mørket, skal en elektrisk sparkesykkel ha for- og baklys, og bør være utstyrt med reflektorer. Hvis føreren er under 15 år, er det anbefalt å bruke hjelm.

Anbefaling om bruk av hjelm.

Vi anbefaler alle og særlig barn og ungdom under 15 år å bruke hjelm. Dette gjelder også hvis de kjører innenfor inngjerdet område.

Ha dette i bakhodet:

 • Kjør forsiktig når du passerer andre trafikanter. Senk hastigheten og hold avstand.
 • Kjør med høyst ganghastighet på fortau eller gangveier.
 • Kjør i ganghastighet når du kjører i gågater eller i et fotgjengerområde.

Ikke parker sykkelen på en slik måte at den er i veien for funksjonshemmede eller personer med synshemminger.

Ønsker du mer informasjon, ta se på Statens Vegvesens regler for kjøring med elsparkesykkel.

DET ER FEIL PÅ PRODUKTET – HVA GJØR JEG?

RUTINER FOR SERVICE- OG GARANTISAKER

 1. Sjekk feilkoder i brukermanualen, les igjennom vanlige spørsmål og svar, kanskje finner du løsningen der.
 2. Du finner også instruksjonsvideoer for hjelpe til ting du kan fikse selv under spørsmål og svar på nettsiden, og deler og tilbehør kan bestilles via nettsiden.
 3. Hvis disse feilsøkingene ikke fungerer og feil eller problemer ansees som en reklamasjon/garantisak, må du kontakte utsalgsstedet der du kjøpte produktet. De vil hjelpe deg videre med håndtering av saken, husk å ha kvittering tilgjengelig når du kontakter de.
 4. Hvis disse feilsøkingene ikke fungerer og feil eller problemer ansees å være noe som ikke dekkes av reklamasjon/garanti så kan du bestille reperasjon selv ved å kontakte servicesenteret PEMA AS.
 5. For å bestille reparasjon, gå www.pema.no og velg ”Bestill service”
 6. PEMA vil da ta kontakt for videre håndtering.