FAQ Kjøkkenmaskin

Her finner du spørsmål og svar om ProBaker.

PROBLEM

Bollen er løs når den er montert.

MULIG ÅRSAK

A: Manglende gummiring på sokkelen til bollen.

B: Bollen er ikke ordentlig festen.

C: Fett eller vann mellom bollen og sokkelen.

LØSNING

A: Fest gummiringen igjen.

B: Drei bollen med klokken til den ikke kan dreies lenger.

C: Rengjør gummiringen som beskrevet i "Rengjøringsanvisninger".


PROBLEM

Bollen er vanskelig å feste.

MULIG ÅRSAK

Smuss mellom sokkelen og bollen.

LØSNING

Rengjør gummiringen som beskrevet i "Rengjøringsanvisninger", og rengjør sokkelen til maskinen med en fuktig klut.


PROBLEM

Maskinen stopper under elting.

MULIG ÅRSAK

A: For tung belastning (Probaker måler kontinuerlig hvor tungt belastet maskinen er og kutter strømmen når belastningen blir for høy).

B: Motoren er overopphetet (Motoren er utstyrt med et termisk beskyttelsessystem som kutter strømmen hvis motortemperaturen blir for høy) .

LØSNING

A:

1. Sett hastigheten til 0
2. Reduser deigmotstanden ved enten å:
a. Tilsette væske
b. Fjerne en del av deigen
c. Elte ved lavere hastighet

B: Trekk ut støpselet og la maskinen avkjøle i 30 minutter før du starter den på nytt.


PROBLEM

Vispen treffer bunnen av bollen.

MULIG ÅRSAK

Ikke nok innhold i bollen (Ballongvispene er konstruert slik av høyden justeres automatisk etter innholdet i bollen. Det betyr at vispene kan berøre bunnen hvis det er svært lite innhold i bollen)

LØSNING

Tilsett mer innhold.


PROBLEM

Maskinen vil ikke starte.

MULIG ÅRSAK

A: Av/på-bryteren ved siden av strøminntaket står i av-posisjon (O).

B: Strømledningen er ikke ordentlig tilkoblet.

C: Hodet er ikke ordentlig lukket.

D: Motoren er overopphetet.

LØSNING

A: Sett bryteren i på-posisjon (I).

B: Sørg for at støpselet er satt helt inn.

C: Lukk hodet til det låses skikkelig på plass.

D: Probaker kutter strømmen når motortemperaturen blir for høy. Trekk ut støpselet og la maskinen avkjøle i minst 30 minutter.


PROBLEM

Hastighets-indikatorlyset blinker når maskinen slås på .

MULIG ÅRSAK

Hastigheten er ikke satt til 0 når maskinen starter.

LØSNING

Sett hastigheten til 0.


PROBLEM

Silikonskrapen til flexi-vispen løsner.

MULIG ÅRSAK

A: Smuss eller fett i festepunktet.

B: Flexi-vispen er ikke det riktige verktøyet for ryngre deiger som gjærdeig og mørdeig.

LØSNING

A: Rengjør silikonringen og flexi-vispen grundig med såpevann eller i oppvaskmaskinen.

B: Se avsnittet som omhandler verktøy. Bruk spiralkroken hvis du er i tvil.