BEDRE INNEKLIMA MED LUFTFUKTER

 

RIKTIG LUFTFUKTIGHET


Og holde riktig luftfuktighet i hjemmet er ikke bare enkelt. Tørr luft kan tørke ut hud, hår, planker, tre-interiør og planter, mens for høy luftfuktighet kan gi andre utfordringer.

FORDELER MED LUFTFUKTER


Når vinteren nærmer seg, og det blir kaldere i luften, blir det tørrere luft. Desto kaldere luft, desto mindre fuktighet i luften. Samtidig skrur vi opp varmen i hjemmet og luftfuktigheten innendørs synker ennå mer. Dette kan vi merke med at hud og hår blir tørrere, negler sprekker raskere etc. men våre møbler og plantermerker trives også bedre med riktig luftfuktighet i luften. Med luftfukter kan du få optimal luftfuktighet i hjemmet og et bedre inneklima.

Økt fuktighet gir varmere rom!

En luftfukter kan også være energisparende. Mens den tørre luften oppleves kaldere, opplves fuktig luft som varmere, og du kan da ha en lavere innetemperatur. Gjennom å øke luftfuktigheten fra f.eks. 30% til 50% økes opplevd temperatur med opp til 9℃ .

ANBEFALT FUKTIGHETSNIVÅ

Det er vanskelig å si hvilket fuktnivå som er optimalt for deg og din kropp, men man sier at generelt et sted mellom 40 og 50% er bra.

Møbler trives bedre med luft med litt høyere fuktighet - mellom 50 og 60%. Med hensyn til dette bruker vi å anbefale luftfuktighet mellom 45 og 50%.Med Wilfas luftfuktere kan du enkelt stille inn ønsket fuktighetsnivå, enheten justerer så automatisk til ditt ønsket nivå.