RIKTIG LUFTFUKTIGHET


Og holde riktig luftfuktighet i hjemmet er ikke bare enkelt. Tørr luft kan tørke ut hud, hår, planker, tre-interiør og planter, mens for høy luftfuktighet kan gi andre utfordringer.

FORDELER MED LUFTFUKTER


Når vinteren nærmer seg, og det blir kaldere i luften, blir det tørrere luft. Desto kaldere luft, desto mindre fuktighet i luften. Samtidig skrur vi opp varmen i hjemmet og luftfuktigheten innendørs synker ennå mer. Dette kan vi merke med at hud og hår blir tørrere, negler sprekker raskere etc. men våre møbler og plantermerker trives også bedre med riktig luftfuktighet i luften. Med luftfukter kan du få optimal luftfuktighet i hjemmet og et bedre inneklima.

Økt fuktighet gir varmere rom!

En luftfukter kan også være energisparende. Mens den tørre luften oppleves kaldere, opplves fuktig luft som varmere, og du kan da ha en lavere innetemperatur. Gjennom å øke luftfuktigheten fra f.eks. 30% til 50% økes opplevd temperatur med opp til 9℃ .

ANBEFALT FUKTIGHETSNIVÅ

Det er vanskelig å si hvilket fuktnivå som er optimalt for menneskekroppen, men man sier at generelt et sted mellom 40% og 60% relativ luftfuktighet er bra.

Våre slimhinner trives best når luftfuktigheten ikke har for lavt nivå. Blir luftfuktigheten lav fører det til at slimhinnene og huden tørker ut.

Referanse: LHLs nettsider.

Møbler trives bedre med luft med litt høyere fuktighet - mellom 50 og 60%.

Med hensyn til dette bruker vi å anbefale luftfuktighet mellom 45 og 50%.Med Wilfas luftfuktere kan du enkelt stille inn ønsket fuktighetsnivå, enheten justerer så automatisk til ditt ønsket nivå.

FAKTA OM LUFTFUKTIGHET

Luftens evne til å holde på fuktighet avhenger først og fremst av temperatur. Ved høy temperatur holder luft på mer fuktighet enn ved lav temperatur. I tropiske klima med høy temperatur kan luftfuktigheten faktisk bli så høy at det kan blir ubehagelig å puste. Det kan oppleves som å puste i damp og vi blir våte på huden.

Relativ luftfuktighet er et mål på hvor mange gram vann luften kan holde på, ved en gitt temperatur, før den skilles ut av luften som vanndråper (regn eller kondens).

Når luften kondenserer, er relativ luftfuktighet 100% (RF = 100%). Det kan skje ved ulike temperaturer fordi det avhenger av hvor mange gram vann det er i luften. I et bygg kan det bli kritisk når luften kondenserer inne i veggen, på kjellervegger eller på undersiden av yttertaket. Det oppstår da fare for fuktskader og vekst av muggsopp.

Våre slimhinner trives best når luftfuktigheten ikke er for lav. Lav luftfuktighet fører til at både slimhinnene og huden tørker ut. Ideell luftfuktighet for menneskekroppen er 40 til 60 % RF (relativ luftfuktighet).

Kilde: Landsforeningen for hjerte og lunge, LHL.