Information om elektrisk affald

Trash-mark.png

I henhold til direktivet om affald af elektronisk og elektrisk udstyr (WEEE) skal sådant affald indsamles separat og behandles.

Hvis du skal bortskaffe dette produkt i fremtiden, skal du ikke bortskaffe det sammen med normalt affald. Send venligst dette produkt til indsamlingssteder, hvor dette er tilgængeligt, eller til salgsstedet/hvor du har købt produktet.

Alle forretninger, der sælger elektriske produkter, er forpligtet til at modtage sådant affald gratis.