Reach information

Oplysninger om artikel 33 i REACH-forordningen om Wilfa-produkter.

I henhold til artikel 33 i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) er virksomheder, der fremstiller, importerer eller distribuerer produkter, der indeholder et eller flere såkaldte meget problematiske stoffer i en koncentration på mere end 0,1 vægtprocent, forpligtet til visse informationskrav. Stoffer, der er blevet identificeret som værende meget bekymrende, er optaget på den såkaldte REACH-kandidatliste af Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA). Nedenfor er information om produkter, der indeholder stoffer over denne vægtgrænse.

Sku

Model

Navn på substanser som er over vektkravet

CAS nummer på substans

602028

FS-200W

Lead

CAS No. 7439-92-1

601213

HU-35W

Lead

CAS No. 7439-92-1

601216

HU-230W

Lead

CAS No. 7439-92-1

603981

BL-1800S

DEHP

CAS No.117-81-7

609937

WJE-400S

Lead

CAS No. 7439-92-1

603962

SVS-1200S

DEHP

CAS No.117-81-7