Informasjon om elektrisk avfall

 

 

 

Trash-mark.png

I følge direktivet for avfall av elektronikk og elektrisk utstyr (WEEE), skal slikt avfall bli samlet inn separat og behandlet.

Hvis du i fremtiden trenger å kaste dette produktet, vennligst ikke kast dette sammen med vanlig avfall. Vennligst send dette produktet til oppsamlingspunkter hvor dette er tilgjengelig eller til utsalgssted / der du har kjøpt produktet.

Alle utsalgssteder som selger elektriske produkter er forpliktet til å ta imot slikt avfall vederlagsfritt.