Miljø og etikk

Wilfa er stolte av å være sertifisert miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn godkjenningen viser at vi oppfyller miljøkrav til energibruk, avfall, transport, innkjøp og arbeidsmiljø som er satt av stiftelsen Miljøfyrtårn.

Wilfa har også andre miljøtiltak som går utover miljøfyrtårn og fra 2020 kompenserer vi vårt CO2 forbruk og er CO2 nøytrale på all energi vi bruker, samt all transport av varer og personell.

Wilfa jobber også mot å stadig redusere vårt klimaavtrykk og har som ambisjon at alle våre produkter skal ha FSC godkjent emballasje (https://no.fsc.org/hva-er-fsc ), at vi fjerner eller reduserer bruken av isopor, samt endre plast brukt i emballasjen til kompostbar plast.

Wilfa er også opptatt av etisk handel. Derfor sikrer vi at alle våre leverandører følger våre retningslinjer til etisk handel (såkalt code of conduct), eller er sertfiserte etter offisielle kontrollorganer som BSCI (https://www.amfori.org/content/amfori-bsci ) eller liknende. Dette sikrer at de ansatte på fabrikkene vi produserer ved ikke bruker barnearbeid, at de ansatte har en riktig lønn, har lov til å organisere seg osv.

Miljo-sertifisering.jpg