Reach information

Informasjon om artikkel 33 i REACH-forskriften på Wilfa produkter.

I henhold til artikkel 33 i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) er selskaper som produserer, importerer eller distribuerer produkter som inneholder ett eller flere såkalte stoffer av meget stor bekymring i en konsentrasjon på mer enn 0,1 vektprosent forpliktet til visse informasjonskrav. Stoffer som er identifisert som av meget stor bekymring, er tatt med i den såkalte REACH-kandidatlisten av European Chemicals Agency (ECHA).

Nedenfor er informasjon om produkter som inneholder stoffer over denne vektgrensen.

Sku

Model

Navn på substanser som er over vektkravet

CAS nummer på substans

602028

FS-200W

Lead

CAS No. 7439-92-1

601213

HU-35W

Lead

CAS No. 7439-92-1

601216

HU-230W

Lead

CAS No. 7439-92-1

603981

BL-1800S

DEHP

CAS No.117-81-7

609937

WJE-400S

Lead

CAS No. 7439-92-1

603962

SVS-1200S

DEHP

CAS No.117-81-7